Menu

Pulsekometer

Pulsekometer

Pulsekometer

Vare sig det gäller att lokalisera kabelfel eller testa överföringssäkerheten i ström- eller styrkablar, så kan ett TDR-instrument från Megger ge snabba och korrekta resultat. Varje modell är en säker lågspänningtestare som kan användas på nästan alla typer av kablar, oavsett klassificering.