Menu

Kabelhöjdmeter

Instrument för kabelprovning och felsökning

Megger erbjuder ett urval av kabellokaliserings-/urskiljningsutrustningar designade att möta olika apllikationer och budgetar.

Det finns också ett antal kabel/ledningshöjdmätare, utvecklade för att mäta höjden till upp till sex luftledningar.