Menu
Produkter
Lågspänning

Lågspänning

Utility service and leak detection

Handhållen elektrisk provutrustning för lågspänningstillämpningar

Handhållen elektrisk provutrustning för lågspänningstillämpningar

Megger erbjuder ett brett sortiment av installationsprovare av  hög kvalitet för att utföra provning av elektriska ledningar samt andra komponenter i hushålls-, kommersiella och industriella anläggningar och andra allmänna affärsverksamheter .  Våra produkter klarar  isolationsprovning, kontinuitetsprov, jordtagsprovning, looptest  samt kontinuitetstest.

Du utför enkelt föreskrivna tester av rörliga och stationära elektriska apparater med våra bärbara apparatprovare (PAT-sortimentet). Vi vill ha det bredaste och mest varierade valet av instrument inom branschen för att  verkligen vara din leverantör för elektriska mätinstrument.