Menu
Produkter
Lågspänning
Apparattestare

Apparattestare

Apparattestare

Som respons på ökade krav från industrin erbjuder Megger ett sofistikerat sortiment av provutrustning för att prova elektriska apparaters elsäkerhet.

Det finns inget utrymme för kompromisser vad det gäller uppfyllandet av elsäkerhetsfrågor. Direktiv som är bindande för hela Europa kräver att samtliga nya produkter på både konsument och professionell nivå möter strikta standarder.

Och du måste försäkra dej för ansvar och potentiella förluster. Men du har ett val vad det gäller dina provinstrument och provmetoder.

Meggers elsäkerhetsprovinstrument är synonymt med kvalitet och förtroende. Sedan mer än 100 år.

När du är ansvarig för människors säkerhet, var noga med att välja det som oftast förknippas med kvalitet och prestanda. Dessa instrument är det naturliga valet för att prova säkerhet enligt gällande standarder.

Meggers produktlinje kommer med de viktigaste av alla tillbehör, välbeprövad prestanda, en historia av tillförlitlighet och ett löfte om säkerhet.