Menu
Produkter
Lågspänning
Jordtagsprovning

Jordtagsprovning

Jordtagsprovning

Jordtagsprovning

Att säkerställa en effektiv jordning är viktigt i ett telekommunikationssystem, och Megger som expert på jordresistansmätning har varit med ända från början.

Jordningskontroll eller jordtagsprov täcker provning av jordningselektroder och mätning av jordresistivitet. Instrumentetkrav beror på den applikation som avses.

Idag erbjuder Megger system för planerings- och markundersökningar samt tålig och lättanvänd utrustning för fältingenjörer. Vi har försökt göra instrumenten så självkontrollerande som möjligt, så att du istället kan koncentrera sig på resultatet av mätningen.