Menu
Produkter
Lågspänning
Loop och jordfelsbrytarprovare

Loop och jordfelsbrytarprovare

Loop and RCD testing

Megger loop-testare erbjuder både traditionella mättekniker och toppmodern teknik för "icke-RCD Tripping".

Använd dessa produkter för att bestämma den potentiella jordfelsströmmen, vilket är den maximala strömmen som kan flöda i ett fasjordfel i en installation och också att indikera den potentiella kortslutningsströmmen, vilken maxström som kan flöda i händelse av ett fasneutralt fel.

Megger RCD-testare erbjuder automatisk testning av alla 5 RCD-test som krävs enligt ledningsföreskrifterna, vilket ger en hård lösning på RCD-testning.