Menu
Produkter
Lågspänning
Pulsekometer

Pulsekometer

Pulsekometrar

 

Vare sig det gäller att lokalisera kabelfel eller testa överföringssäkerheten i ström- eller styrkablar, så kan ett TDR-instrument från Megger ge snabba och korrekta resultat. Varje modell är en säker lågspänningtestare som kan användas på nästan alla typer av kablar, oavsett klassificering.

Oavsett om du lokaliserar kabelfel eller testar integriteten hos kommunikations-, ström- eller styrkablar, ger TDR från Megger snabbt och korrekt resultat. Varje enhet är en säker, lågspännings tester som kan användas på praktiskt taget alla kabeltyper, oavsett deras effektbedömning.