Menu
Produkter
Lågspänning
Spänningsprovare

Spänningsprovare

Voltage detectors

 

Megger TPT220 spänningstester har en LCD-skärm som ger a.c. och d.c. spänningsmätning från 6 till 1000 volt, dessutom en kontinuitet / motståndsfunktion som sträcker sig från 0 till 2 kΩ. Kontinuitet och spänningsmått större än 35 V åtföljs av en akustisk sondare.