Menu

Primärprovning

Primary injection test systems

Primärströmsinsprutningstest används i högström / högspänningsscenarier som finns i stora elektriska installationer, såsom transformatorer. En stor ström (mellan 100A och 20.000A beroende på systemspecifikationer och testkrav) injiceras direkt på elns primära sida, såsom en strömbrytare. Målet med testet är att identifiera hur systemet fungerar under olika nivåer av strömbelastning.

Primärinsprutningstestning är lämplig för testning av överströmsreläer kopplade till en strömbrytare. Genom att injicera strömmen i systemet kan vi mäta om brytaren kommer att resa eller misslyckas, och hur länge strömmen är levande innan kretsen bryts.

Kretsbrytare kan gå långa perioder utan aktivering, och fel vid aktiveringstillfället kan orsaka katastrofala skador på elsystemet. Kretskortstestning med primärströminsprutning på en brytare som inte har utlösts under en tid är det bästa sättet att återskapa de verkliga driftsförhållandena för en aktuell spik.