Menu
Produkter
Skyddsreläprovning
Reläproving - trefas

Reläproving - trefas

Reläskyddsprovning för en och trefas

Reläskyddets uppgift är att känna av ett felstillstånd och sedan lösa ut brytaren. Bryts ej felet bort kan svåra skador uppstå. Elnätets skyddssystem bevakar stora värden och reläskydden utgör där en viktig länk. De måste vara pålitliga och kontrolleras regelbundet.

Megger utvecklade det första reläskyddsprovningssystemet 1984 och är fortfarande branchledande inom reläskyddsprovning. Vi fortsätter att utveckla nya modeller för alla typer av provning, både datorstyrda och manuella provningsystem i portabelt eller laboratorieanpassat utförande.

Vårt mål är att göra det enklare den komplexa uppgiften att 3-fas relätestning. Vårt omfattande och intuitiva reläprogramvara ökar testtiden med ett stort bibliotek med fördefinierade testregimer eller manuell drift.

En rad ström- och spänningskanalsalternativ, displayer och tilläggsfunktioner är alla inpackade i en kraftfull men lättviktsenhet.