Menu
Produkter
Transformatorprovning och övervakning

Transformatorprovning och övervakning

Transformatorprovning

Transformatorprovning

Transformatorer är mycket pålitliga enheter och kan fungera under lång tid om de underhålls och servas regelbundet. De är också den mest kostsamma utrustningen i varje ställverk. För att skydda mot fel som kan resultera i dyra reparationer och långa perioder av driftstopp, gäller det att man använder sig av tillförlitlig mätutrustning.  En viktig parameter för att åtgärda eller förebygga fel är att regelbundet kontrollmäta och diagnostisera transformatorns kondition. En transformators inre hälsotillstånd är visuellt svårt att bedöma på grund av dess solida konstruktion. Genom att använda effektiva mätinstrument kan olika problem snabbt diagnostiseras och i vissa fall även lokaliseras. Den bästa försäkringen mot transformatorfel är att se till att de är korrekt installerade och underhållna. Megger har ett komplett produktutbud med provningsutrustning som gör mätningar enkelt och exakt.