Menu

Isolationsoljeprovare

Oljeprovning

Isolerande oljetest på transformatorer

Isoleringsoljan i transformatorer tjänar både för isolering av lindningarna och för kylning. Därför är sund isolerande olja extremt viktig för säker drift av dina transformatorer - och därmed för nätverkssäkerhet. Det finns många anledningar att regelbundet inspektera isoleringsoljan: genomträngande fukt och gaser, åldrande, metalliska avlagringar, smuts eller termiska influenser säkerställer en konstant försämring av isolerings- och kylförmågan. Tillägget till detta är risken för brand. Dålig olja kan antändas snabbare vid höga temperaturer. Och inuti en transformator finns det ofta höga temperaturer! Strömflödet genom de utrymme begränsade tvärsnitten av lindningskablarna alstrar enorm värme i det hermetiskt förseglade interiören.

Med Megger har du rätt partner på din sida. Med pålitlig testutrustning kan du bestämma fördelningsspänningen - och automatiskt enligt alla tillämpliga standarder över hela världen - samt Tan Delta i din isoleringsolja. Detta sätter dig alltid på den säkra sidan.

 

Isoleringsolja i elektriska apparater tjänar två primära roller, som en isolator och ett kylmedel. Som en isolerande vätska är oljans viktigaste egenskap en hög dielektrisk styrka och som en kylvätska är en låg viskositet viktigast. De viktigaste nemeserna av isolerande olja är oxidation, förorening (särskilt fukt, som tenderar att sänka de dielektriska egenskaperna hos isolerande olja) och överdriven temperatur. Dessa fiender hanteras genom design, regimerade installationsprocesser och försiktig drift av den oljefyllda kraftapparaten. Vid alla stadier av en krafttillgångs liv måste testning utföras för att utvärdera tillståndet för isoleringsoljan. Faktum är att det för vissa tillgångar kan hävdas att oljan testas oftare än någon annan komponent.

Test som berör det omedelbara tillståndet och acceptansen av isoleroljan innefattar dielektriska nedbrytningstest, fuktmätning med Karl Fischer (KF) -metoden och dielektrisk avledningsfaktor. Megger tillhandahåller oljeprovutrustning för laboratorieklass, bakom erfarenhet som når tillbaka till början av 1900-talet, för att testa dessa grundläggande egenskaper hos isolerande olja.

 

 

De primära testmetoderna som används för att bedöma tillståndet för de aktiva isoleringskomponenterna i transformatorer och bussningar på plats inkluderar:

1) effektfaktor / tan δ,

2) variabel frekvensfaktor / tan δ (1 - 500 Hz)

3) dielektriskt frekvenssvar (DFR) [en dielektrisk responsmetod] och

4) fukt i oljemätningar (för transformatorer).

En traditionell effektfaktor / tan δ-test ger en del användbar information för bedömningen av isoleringen, men analysen kan vara svåraktig, så att förlita sig endast på denna metod minskar testprogrammets framgång, delvis till lycka.

För ett långt mer effektivt och tillförlitligt testprogram bör även frekvensomriktare med frekvensfrekvens / tan δ och dielektrisk frekvensrespons (DFR) testas.

Variabel frekvensfaktor / tan δ-test kompletterar effektfaktorn / tan δ mätningen genom att möjliggöra bestämning av isolationssystemets unika eller individuella temperaturkorrigerings (ITC) -faktor och fungerar som en bättre screeningsdiagnostik. Megger DELTA4000 producerar automatiskt ITC för varje transformator och ger förtroende för att effektfaktorn / tan δ-resultatet korrigeras korrekt till ett 20 ° C ekvivalent värde. Det lättanvända programgränssnittet, PowerDB, minimerar den tid som krävs för att lära dig hur du använder DELTA4000 och utför dessa test korrekt.

Under tiden ger testen med dielektrisk frekvensrespons (DFR) en mycket pålitlig och korrekt fuktighetsbedömning av oljens isolering och ledningsförmåga. En grundlig översyn av DFR belyser varför detta är ett bättre verktyg för fuktbedömning än traditionell fuktighet i oljemätning, vilket dricter fuktinnehållet i cellulosa från den uppmätta fuktigheten i olja. Megger IDAX är en dielektrisk analysanalysator av bästa klass och det enda instrumentet som kan utföra äkta FDS-mätningar (vilket är den föredragna DFR-metoden på grund av dess robusthet mot brus) hela vägen ner till 0,1 mHz i rekordtid. Ett anmärkningsvärt tillbehör till IDAX är VAX, en förstärkare som ökar IDAXs utsignal till 2 kV, vilket kan vara viktigt för lågkapacitiva prov, särskilt CT, för att få meningsfulla fuktmätningar.