Menu

Lindningsresistans

Transformer resistance testing

Transformatorns isolationsmotståndsförstöring är en av de vanligaste orsakerna till transformatorfel: en feltransformator är en dyr ersättning i ett elsystem med potential för lång nedetid. Om du inte behåller din transformator med regelbunden isolationsmotståndstestning (som kan utföras av Megger Transformer Ohmmeter (MTO) -serien av transformatortestutrustning), är det troligt att det misslyckas innan du når sitt maximala livslängd.

Genom mätning av transformatorens lindningsresistans från en HV-transformatorbussning till en annan, kan test av transformatorns resistans avslöja en hel del information om transformatorn. Förutom den uppenbara felaktiga transformatorns lindning (dvs en öppen lindning eller kortsluten svängning) kan subtlerproblem detekteras. Likströmsströmmen, förutom att strömma genom lindningen, strömmar också genom justeringsomkopplaren (DETC), belastningsförhållandejusteringsomkopplaren (på lastbrytare eller OLTC) samt många svetsade och mekaniska anslutningar . Följaktligen kan integriteten hos alla dessa komponenter verifieras med hjälp av testinstrument för transformatorresistens. Användning av DC-testström via OLTC-omkopplare under övergång (knackändringar) validerar korrekt förebyggande operation. Ur erfarenhet är det känt att omlastaren har störst risk för missoperation eftersom den arbetar inom en transformator.

Transformatorproblem eller fel uppstår på grund av dålig konstruktion, montering, hantering, miljöskador, överbelastning eller underhåll. Mätning av transformatorns motstånd gör att anslutningarna är korrekta och motståndsmätningarna indikerar att det inte finns några allvarliga felmått eller öppnas. De flesta krafttransformatorer har kranar inbyggda i dem. Dessa kranar tillåter att kvoten ökas eller minskas med fraktioner av en procent. Förändringsförhållandena involverar en mekanisk rörelse av en kontakt från en position till en annan, och ett transformatortryckväxlingstest bör också genomföras under transformatorlindningsresistanstestet för att validera korrekt funktion.