Menu
Produkter
Transformatorprovning och övervakning
Multifunktion och felsökningsbuss

Multifunktion och felsökningsbuss

Multifunktion och bussystem för krafttransformatorer

Meggers multifunktionslösningar för diagnostik och underhåll av elkrafttransformatorer

Multifunktionella test på  krafttransformatorer

I multifunktionaliteten ser vi framtiden för mätning och testteknik. Tanken bakom det: med endast en enhet borde du kunna täcka så många applikationer som möjligt för att bestämma tillståndet för din utrustning. Detta ger dig maximal kontroll över dina nätverk. Detta ökar oundvikligen din försörjningssäkerhet, mer planeringssäkerhet, mer arbetssäkerhet och många fler potentiella besparingar. Med TRAXs multifunktionstestare, transformatormätvagnen eller MWA300, en kombinerad lindningsresistans och förhållandestestare, kommer vi redan mycket nära denna framtid idag.

Megger har infört ett nytt system som kan genomföra omfattande hälsokontroller av transformatorer. De erbjuder rutinmässiga och avancerade elektriska testtekniker som beskrivs och rekommenderas i internationella standarder som IEEE, IEC och CIGRE.

Våra testinstrument och mjukvaruverktyg är användarvänliga och präglas av hög noggrannhet och pålitlighet för att underlätta hanteringen av hela ditt elektriska testprogram för kraft-, distributions- och instrumenttransformatorer.