Menu

Omsättningsprovning

Turns ratio testing

TTR-serien hjälper dig med enkel- eller trefasprovning av omvandlingsförhållandet på dina transformatorer. Du kan även testa ström-, spännings- och effektomvandlare och jämn fasväxlare. Med "snabb testläge" sparar du värdefull tid om din mätning bara kräver lite specifik transformatordata. Å andra sidan, i "Automatisk läge" anger du alla specifika data från märkskylten - TTR kontrollerar automatiskt alla steg och lindningar automatiskt, vilket sparar tid och tid. Resultaten loggas automatiskt, görs tillgänglig för dig via ett speciellt format som en CSV-fil eller skrivs ut. Mer effektivitet och säkerhet säkerställs av anslutningskablarna, eftersom de är kompatibla med MTO300-serien. 

 

Transformatorns vridningstest, eller TTR-testet, bekräftar att transformatorn har rätt förhållande mellan primära varv och sekundära vändningar. Genom att använda detta test kan det vara bra att identifiera kranbytareprestanda, korta varv, öppna lindningar, felaktiga lindningsanslutningar och andra fel i transformatorn. Meggers sortiment av TTR-testare är robusta för att klara de hårda förhållandena som någon transformator testar. Utbudet omfattar varierande funktioner för att förenkla och påskynda testning samt 3-fas TTR-testare och PT- och CT TTR-testare.