Menu

Strömtransformatorprovning

Strömtransformatorprovning

Strömtransformator och reläprov

Strömtransformatorer

Nuvarande och spänningstransformatortestare ska vara bekvämt bärbara och enkla att använda för dig. Du bör kunna styra allt med en touch av skärmen. Och du kan också erbjuda användbara kombinationer som skyddsrelä testfunktioner - och kontrollera allt automatiskt med ett tryck på en knapp. Med det menar vi Ratio, Saturation, Winding Resistance, Polaritet, fasavvikelse och isoleringstester. Naturligtvis enligt gällande IEC-föreskrifter. Du bör också kunna beräkna mättnadskurvor och knäpunkter automatiskt. Och till sist ska testaren också avmagnetisera kärnan automatiskt. Är det verkligen möjligt idag? Visst, på Megger är det även möjligt, testat och bevisat i praktiken. Övertyga dig själv!

 

Behovet av en omfattande strömtransformatorprovning är tydlig när alternativet övervägs: ett katastrofalt skadligt strömtransformatfel. Ett fel som leder till en öppen sekundär kan orsaka att den primära strömmen överväger isoleringen, vilket medför att lindningen blir kortsluten. Meggers utbud av strömtransformatortestutrustning gör att du kan konstruera ett djupt test- och underhållsprogram för att förhindra problem innan de uppstår.

En rutinmässig serie diagnostik och testning för din nuvarande transformator bör inkludera CT-mättnadstestning för att identifiera knäpunkten mot IEEE- eller IEC-standarder, CT-förhållandestester för att identifiera att spänningsförhållandet ligger inom förväntade parametrar och strömtransformatmotståndstestning för både transformatorlindningarna och CT-isolationsbeständighetstestning.

Mättnadstestning för en strömtransformator identifierar den nominella knäpunkten mot IEEE- eller IEC-standarder, den punkt där transformatorn inte längre kan mata ut strömmen i proportion till det angivna förhållandet.

Förhållande tester under normal belastning uppnås genom att jämföra spänning som appliceras på sekundärlindningen mot den resulterande spänningen som produceras på primärlindningen. Aktuella transformatorresistansprov injicerar testspänning för mätning av likström och beräkning av motståndet med hänsyn till temperatur.