Menu
Produkter
Transformatorprovning och övervakning
Transformator isolationsprovning

Transformator isolationsprovning

Kraftransformator isolationsprovning

 

De primära testmetoderna som används för att bedöma tillståndet för de aktiva isoleringskomponenterna i transformatorer och bussningar på plats inkluderar:

1) effektfaktor / tan δ,

2) variabel frekvensfaktor / tan δ (1 - 500 Hz)

3) dielektriskt frekvenssvar (DFR) [en dielektrisk responsmetod] och

4) fukt i oljemätningar (för transformatorer).

En traditionell effektfaktor / tan δ-test ger en del användbar information för bedömningen av isoleringen, men analysen kan vara svåraktig, så att förlita sig endast på denna metod minskar testprogrammets framgång, delvis till lycka. För ett långt mer effektivt och tillförlitligt testprogram bör även frekvensomriktare med frekvensfrekvens / tan δ och dielektrisk frekvensrespons (DFR) testas.

Variabel frekvensfaktor / tan δ-test kompletterar effektfaktorn / tan δ mätningen genom att möjliggöra bestämning av isolationssystemets unika eller individuella temperaturkorrigerings (ITC) -faktor och fungerar som en bättre screeningsdiagnostik. Megger DELTA4000 producerar automatiskt ITC för varje transformator och ger förtroende för att effektfaktorn / tan δ-resultatet korrigeras korrekt till ett 20 ° C ekvivalent värde. Det lättanvända programgränssnittet, PowerDB, minimerar den tid som krävs för att lära dig hur du använder DELTA4000 och utför dessa test korrekt.

Under tiden ger testen med dielektrisk frekvensrespons (DFR) en mycket pålitlig och korrekt fuktighetsbedömning av oljens isolering och ledningsförmåga.

En grundlig översyn av DFR belyser varför detta är ett bättre verktyg för fuktbedömning än traditionell fuktighet i oljemätning, vilket dricter fuktinnehållet i cellulosa från den uppmätta fuktigheten i olja. Megger IDAX är en dielektrisk analysanalysator av bästa klass och det enda instrumentet som kan utföra äkta FDS-mätningar (vilket är den föredragna DFR-metoden på grund av dess robusthet mot brus) hela vägen ner till 0,1 mHz i rekordtid.

Ett anmärkningsvärt tillbehör till IDAX är VAX, en förstärkare som ökar IDAXs utsignal till 2 kV, vilket kan vara viktigt för lågkapacitiva prov, särskilt CT, för att få meningsfulla fuktmätningar.