Menu
Produkter
Isolationsprovning

isolationsprovning med IDAXAC, DC och VLF-isoleringstestutrustning

DC TESTING

Megger är upphovsman till isolatortestaren med över 100 års erfarenhet och ledarskap inom att tillhandahålla högpresterande isoleringstestare för diagnostiska applikationer för elektrisk utrustning.

Regelbunden isoleringstestning är en av de mest kostnadseffektiva metoderna för att identifiera åldrande i vilken typ av elektrisk utrustning som helst. Med över 60% av utrustningsfel som hänför sig till isolationsnedbrytning är det ett centralt område för övervakning för tidig identifiering av potentiella felproblem.

Idag erbjuder Megger den finaste linjen med 5 kV, 10 kV och 15 kV isolationsmotståndstestare tillgängliga överallt. I synnerhet erbjuder vår rad S1-serieisoleringstestare oöverträffad kapacitet, inklusive batteri- eller linjedrift, de bästa mätområdena, högsta brusmotstånd, fem automatiska test, datalagring, RS232 eller USB-nedladdning och mycket mer.

FREQUENCY DOMAIN DIAGNOSTIC TESTING

Behovet av tillförlitliga övervaknings- och diagnostikmetoder driver världens ledande experter för att utvärdera ny teknik som förbättrar tillförlitligheten och optimerar användningen av varje nätkomponent.

IDAX 300 Insulation Diagnostic Analyzer är ett revolutionerande instrument baserat på dielektrisk spektroskopi. Denna analysteknik har använts i laboratorier i årtionden, men IDAX är det första instrumentet som är konstruerat för fältbruk. Med sann AC DFR (Dielektrisk Frekvensrespons), även känd som FDS (Frequency Domain Spectroscopy), har IDAX-instrumentet och mätprincipen använts och verifierats runt om i världen de senaste tio åren.