Menu
DualGround™ Bästa metoden för säkrare tidmätning på brytare

DualGround™ Bästa metoden för säkrare tidmätning på brytare

Under 10-års tid har säkrare och mer effektiv tidmätning av brytare varit möjlig tack vare DualGround-metoden!

 

Säkerheten först!

Den största risken för olyckor vid mätning på brytare är när man ansluter mätkablaget: om brytaren är öppen leds den kapacitiva inducerade strömmen igenom mätkretsarna ner till jord. Om en mätkabel kopplas bort uppstår det direkt en ljusbåge, som eventuellt skadar mätutrustningen eller skadar mätingenjören.

Ett litet misstag, eller ouppmärksamhet kan ha ödesdigra konsvekvenser. Med DualGround™ metoden så håller man båda sidorna av brytaren jordade konstant och på så sätt utförs all mätning i en säker zon mellan de två jordningsanslutningarna, på var sida brytaren oberoende av om brytaren är öppen eller stängd.

Hur fungerar DualGround™ i praktiken?

Det bästa sättet att skapa säkerhet under provning av brytare är att hålla båda sidorna av brytaren jordade under hela testet. Detta kommer också att göra testet snabbare och enklare att genomföra.Testpersonalen bör tillbringa minsta möjliga tid i ställverket och deras fokus bör ligga på testet snarareän på utrustningen. Testmetoden DualGround™ är tillgänglig för samtliga tester på alla brytare. Genom att använda TM 1700 / 1800 med DCM-modul och vanliga tidkanaler, går strömmen från DCM modul till en resonanskrets där kablaget går ut till brytaren. Ett prov i den säkra zonen där en felström oavsett går till jord.

 

Fördelarna med Dual Ground:

1) Ökad säkerhet

Det är ett antal potentiellt farliga situationer som kan uppstå när en högspänningsbrytare ska tidmätas:

Dessa farligheter kan undvikas med DualGround™ metoden, eftersom mätningen alltid utförs i säkerhetzonen leds kapacitivt kopplade strömmar till jordpunkten vilket kraftigt reducerar risken både för användaren och mätinstrumentet.

  • Återinkoppling av starkström till arbetszon av misstag

  • Blixtnedsalg

  • Inducerade strömmar från närliggande spänningssatta ledningar

  • Kapacitivt kopplader strömmar från närliggande spänningssatta ledningar

  • Skadlig eller dödande elektrisk stöt

  • Brännskador från ljusbåge

  • Sekundär skada från en elektrisk stöt, t.ex. fallskada från en stege

2) Bättre effektivitet

När man arbetar på en höspänningsbrytare ska den vara jordad på båda sidor för att upprätthålla en säker arbetszon. För att utföra konventionell tidmätning krävs det att man tar bort jord på ena sidan av brytaren. Detta utförs oftast av en auktoriserad person som inte är samma som den som utför själva testet. Före bortkoppling alternativt eventuell omkoppling måste jord appliceras igen så den säkra arbetszonen upprätthålls. Med DualGround™ teknologi kan jordanslutningen vara kvar genom hela testet vilket gör att dessa arbetssteg elimineras.

Meggers DualGround™ teknologi, DCM (Dynamic Capacitance Measurement) är en tillförlitligare och lättare lösning än tidmätning med DRM (Dynamic Resistance Measurement). Detta får man genom att mäta kretsens impedans istället för enbart kretsens resistans. Speciellt i de fall när man har höga kortslutningsströmmar eller korta jordskenor, som i GIS (Gas Insulated Switchgear), vilket medför att jordkretsens resistans ligger relativt nära huvudkontaktens resistans. Då är DCM metoden överlägsen DRM metoden.

 

Vill du lära dig mer? Ta hjälp av våra "Brytarexperter! 

 

 

3) Följer lagar och standarder

När man använder DualGround™ arbetar man i enighet med lokala lagar och standards. Till exempel så står det så här i IEC angående jordning (Sveriges version finns bara på engelska):

IEC 50110-1:

På en arbetsplats med högspänningsinstallationer

At the work location for all high and low voltage installations, all parts that are to be worked on shall be earthed and short-circuited.  Earthing and short-circuiting equipment or devices shall be first connected to the earthing point and then to the components to be earthed and in reverse order when removing.

The earthing and short-circuiting equipment or devices shall be visible, whenever possible, from the work location.  Otherwise, the earth connections shall be applied as close to the work location as is reasonably practical.

IEC 61230

Earthing and short-circuiting devices and their components shall be rated in terms of a short-circuit current (Ir), a time (tr) and the corresponding peak factor.

For d.c. applications, the values shall be the same.

Most common values for the rated time are the following:

3s, 2s, 1s, 0.75s, 0.5s, 0.25s, 0.1s

The rating of the complete device shall be express as rated current in kiloamperes, as rated time in seconds and rated peak factor.

Earthing (grounding) and short-circuiting of isolated or de-energised parts of electrical installations is carried out in order to help minimize dangerous voltages and arcs in the event that the installation is accidentally switched on again or when an energy induced by energised adjacent installation is still present (see IEEE 516 and IEEE 1048).  Equipotential conditions should be achieved if practicable to avoid injury in the event of re-energisation.

 

Vill du lära dig mer? Ta hjälp av våra "Brytarexperter!
För kontakt, fyll i uppgifterna nedan.