Menu
Upptäck transformatorfel med InsuLogix® G2

Upptäck transformatorfel med InsuLogix® G2

Tidig feldetektering i krafttransformatorer minskar avsevärt risken för oplanerade driftstopp. InsuLogix® G2 mäter kontinuerligt närvaron av acetylen, väte och fukt i transformatorns isoleringsvätska och det går därmed att upptäcka fel i ett tidigt skede. Genom att utrusta dina krafttransformatorer med InsuLogix® G2 får du:

  • Pålitlig tidig feldetektering, vilket minskar risken för oväntade driftstopp
  • Detaljerade uppgifter om felets svårighetsgrad för att underlätta lämpliga åtgärder
  • Information som kan förhindra större transformatorhaverier och därmed resultera i avsevärda kostnadsbesparingar

Läs mer om InsuLogix® G2 här

Säkerställ maximal driftseffektivitet och livslängd för dina krafttransformatorer och undvik dyra och störande transformatorfel. Vill du veta mer? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

Jag bekräftar att jag är medveten om uppgiftsskyddsdeklarationen