Menu

SDRM201

STATIC / DYNAMIC RESISTANCE MEASUREMENT ACCESSORY FOR EGIL

  • Gör det möjligt att mäta resistansen på brytare
  • Liten och lätt
  • Flera mätningar kan göras med korta väntetider

SDRM201 är ett tillbehör till EGIL. EGIL måste vara utrustad med SDRM och CABA Win måsta ha version R03A eller högre.

SDRM201 är avsedd att användas för både statiska och dynamiska resistansmätningar (SRM och DRM) på högspänningsbrytare eller andra lågresistiva enheter. Den används tillsammans med EGIL och mäter strömmen och också spänningsfallet över brytarens kontakter. Mätenheten kan på så sätt beräkna resistansen som en funktion av tiden.

Ett system består av en SDRM201-enhet med strömkablar och en SDRM-kabel. SDRM-kabeln är en liten låda med integrerade kablar för anslutning till SDRM201 och till EGIL.