Menu
Support
Bibliotek
Riktat Jordfelsskydd - SVERKER 900

Riktat Jordfelsskydd - SVERKER 900

Felströmmen är satt till 80mA för att simulera den höga strömmen som skapas vid ett intermittent jordfel. Nollpunkt spänningen är satt till 20V, konfigurering görs i 13 steg. Fel stegen och dom två första minnes stegen sätts på 20ms. Dom övriga minnes stegens tider ställs in för att komma så nära inställd tidsfördröjning som möjligt.I generator konfigurering ställ U4gen på hjälpspänning DC. Ställ in ”Advanced mode” iSVERKERkonfigurering