Menu
Support
Bibliotek
Vanliga problem med strömkvalitet: Transienter

Vanliga problem med strömkvalitet: Transienter

En transient defi nieras enligt IEEE 1159 som ett fenomen eller en kvantitet som varierar mellan två efterföljande jämviktstillstånd under ett kortare tidsintervall sett till den aktuella tidsskalan. En transient kan vara en enkelriktad puls med valfri polaritet eller en dämpad oscillerande våg med den första toppen i endera polaritet.