Menu
Support
Kurser och utbildningar
Kurs Batteriprovning

Kurs Batteriprovning

Lär dig göra underhållsmätningar på batterisystemBatteriunderhåll med Torkel 900

 

Ett batterisystem måste inspekteras och provas regelbundet. Ett fel kan uppstå långt innan den förväntade livslängden har uppnåtts, erfarenheterna visar att detta gäller alla typer av batterisystem. Ett antal olika standarder omfattar underhåll av batterisystem, till exempel, IEEE450 och IEEE1188.

När batteriet åldras sjunker dess kapacitet. Det är därför viktigt att regelbundet mäta den aktuella kapaciteten. På så sätt är det möjligt att avgöra om det är dags att byta batterisystemet eller om det kan användas ännu en tid. Regelbundna mätningar innebär att du vet när det är rätt tillfälle för batteribyte.

Provning av stationära batterier i ställverk är viktigt och är tillämpligt i ett flertal olika applikationsområden.  Ett av de viktigaste är det som försörjer smörjpumpen för generatorns lager. Mobilstationer och datorsystem är andra applikationsområden som är extremt beroende av reservkraft. Även ett kort avbrott i strömförsörjningen kan orsaka förlorade datamängder med stora kostnader som följd.

Stationära batterier för reservkraft förekommer exempelvis inom industrisektorn, mobilstationer, datorhallar och inom järnvägen. I många sammanhang används batterisystem som reservkraft vid elavbrott. Det kan gälla viktig utrustning som till exempel reläskydd, brytare och övervakningsapparater som är beroende av reservkraft för att fungera även vid nätstörningar.

 

KURSINNEHÅLL:

Kursen ger dig grundläggande batteriteori och handhavande av Meggers mätutrustningar för batteriunderhåll. 

 • Definitioner och grundläggande teori för batterier 
 • Testmetoder och relevanta standarder
 • Praktiskt testutförande 
 • Praktiska råd och tips om uppkoppling för bästa resultat
 • Urladdningsprov, användning av TORKEL 900
 • Övriga prov, användning av batterispänningsövervakning och impedans med tillbehören BVM och BITE 
 • Tolkning av resultat

FÖRKUNSKAPER:

Viss kunskap om hur elnätet är uppbyggt samt förståelse för grundläggande ellära. 

KURSLÄNGD:

1-dagskurs

KURSKOD:

UU-00400. BATT1

KURSDATUM:

17 mars, 2020

17 nov,  2020

KURSAVGIFT: 

5 280 kr. (Priset avser per kurs och person, exkl moms). Kursavgiften inkluderar lunch samt enklare fika i form av kaffe, frukt och liknande.

KURSINTYG:

Efter avslutad kurs delas det ut kursintyg/diplom.

ANMÄLAN/REGISTRERING

 • Kontakta din säljkontakt eller registrera din anmälan per e-post till: seinfo@megger.com (Ange namn på alla deltagare du vill anmäla, kurskod och datum).

 • Sista anmälningsdag är fyra veckor innan kursstart.

 • Slutlig bekräftelse skickas ut cirka tre veckor innan kursstart.

 • Antal platser är begränsat och vi förbehåller oss även rätten att ställa in eller flytta kursen om antal anmälda är för lågt

AVBOKNING/BYTE AV DELTAGARE

 • Kursen kan fritt avbokas fram till den slutligt har bekräftats av oss, dvs ca tre veckor innan kursstart. Därefter endast ombokas till ett senare kurstillfälle.

 • Det är fritt att byta en kursdeltagare till en annan inom samma företag.

 • Vi reserverar rätten att ställa in en planerad kurs vid händelser som står utanför vår möjlighet att påverka. I ett sådan, osannolikt, fall återbetalas kursavgiften men inga ytterligare kostnader kan ersättas.

ADRESS UTBILDNINGSLOKAL

Utbildningen äger rum vid Meggers anläggning i Danderyd på Rinkebygen 19, ca 15 minuters bilväg norr om Stockholm och nära de rekommenderade hotellen.

BOENDEFÖRSLAG

ÖVRIGT PRAKTISKT

 • Vi rekommenderar vanliga kläder för att bekvämt kunna hantera mätutrustning och mätobjekt.

 • Ingen särskild skyddsutrustning krävs. Vissa moment kan utföras på provobjekt utomhus (t.ex. transformatorprovning), våra provobjekt är dock isolerade och ingår inte i spänningsatta ställverk.

 • Kursavgiften inkluderar lunch samt enklare fika i form av kaffe, the, frukt och liknande

 • I kurslokalen finns gratis wifi.