Menu
Support
Kurser och utbildningar
Kurs Brytarprovning I

Kurs Brytarprovning I

Lär dig göra provning av hög- och mellanspänningsbrytare

 

Brytare är bland de viktigaste komponenterna i moderna elektriska kraftsystem. När en störning upptäcks i kraftsystemet måste brytarna manövreras inom extremt små toleranser för att skydda känslig och dyrbar utrustning så som transformatorer.

De måste fungera efter månader eller i vissa fall år av inaktivitet. För att försäkra sig om att allt fungerar och för att optimera nätverkets tillförlitlighet behövs pålitliga och effektiva mätinstrument och metoder.

Några av de viktigaste anledningarna till att testa brytare: 

 • Säkerställa tillförlitligheten i elnätet
 • Förebygga driftsstopp och mörker 
 • Förebygga strömavbrott som leder till  förlorad inkomst
 • Skydda dyrbar utrustning
 • Verifiera brytarens prestanda

 

KURSINNEHÅLL:

Praktisk 2-dagarskurs i brytarprovning, där du kommer lära dig hur du använder ditt dagliga arbetsredskap effektivt och hur du utnyttjar alla dess funktioner. Fokus på praktiskt arbete med Meggers olika brytarprovare som , EGIL, TM1700 eller TM1800. Vi går också igenom mjukvaran CABA.

I kurser ingår också grundläggande kunskap om brytaren och vilka mätmetoder som bör utföras.

Det finns möjlighet att förlänga kursen med en dag praktisk handledning i en av era egna stationer. ( Se Fälthandledning).

KURSLÄNGD:

2-dagskurs

FÖRKUNSKAPER:

Generell förståelse för ingående komponenter i ett elnät. 

KURSKOD:

UU-00400. BRAK1

KURSDATUM:

18 och 19 mars, 2020 

18 och 19 november, 2020 

INNEHÅLL

 • Grundläggande kunskap om brytare
 • Tillgängliga mätmetoder
 • Kontaktresistans
 • Tidmätning
 • Spolströmsmätning
 • Slaglängd och hastighet 
 • Praktiska mätningar på mellanspännings- och högspänningsbrytare
 • Tolkning av resultat

 

KURSAVGIFT: 

9 585 kr. (Priset avser per kurs och person, exkl moms). Kursavgiften inkluderar lunch samt enklare fika i form av kaffe, frukt och liknande.

KURSINTYG:

Efter avslutad kurs delas det ut kursintyg/diplom.

ANMÄLAN/REGISTRERING

 • Kontakta din säljkontakt eller registrera din anmälan per e-post till: seinfo@megger.com (Ange namn på alla deltagare du vill anmäla, kurskod och datum).

 • Sista anmälningsdag är fyra veckor innan kursstart.

 • Slutlig bekräftelse skickas ut cirka tre veckor innan kursstart.

 • Antal platser är begränsat och vi förbehåller oss även rätten att ställa in eller flytta kursen om antal anmälda är för lågt

AVBOKNING/BYTE AV DELTAGARE

 • Kursen kan fritt avbokas fram till den slutligt har bekräftats av oss, dvs ca tre veckor innan kursstart. Därefter endast ombokas till ett senare kurstillfälle.

 • Det är fritt att byta en kursdeltagare till en annan inom samma företag.

 • Vi reserverar rätten att ställa in en planerad kurs vid händelser som står utanför vår möjlighet att påverka. I ett sådan, osannolikt, fall återbetalas kursavgiften men inga ytterligare kostnader kan ersättas.

ADRESS UTBILDNINGSLOKAL

Utbildningen äger rum vid Meggers anläggning i Danderyd på Rinkebygen 19, ca 15 minuters bilväg norr om Stockholm och nära de rekommenderade hotellen.

BOENDEFÖRSLAG

 

ÖVRIGT PRAKTISKT

 • Vi rekommenderar vanliga kläder för att bekvämt kunna hantera mätutrustning och mätobjekt.

 • Ingen särskild skyddsutrustning krävs. Vissa moment kan utföras på provobjekt utomhus (t.ex. transformatorprovning), våra provobjekt är dock isolerade och ingår inte i spänningsatta ställverk.

 • Kursavgiften inkluderar lunch samt enklare fika i form av kaffe, the, frukt och liknande

 • I kurslokalen finns gratis wifi.