Menu
Support
Kurser och utbildningar
Kurs Brytarprovning I

Kurs Brytarprovning I

BESKRIVNING 
PROVNING AV HÖG- OCH MELLANSPÄNNINGSBRYTARE

 Kursen handlar om brytarprovning i praktiken och vi lär dig hur du använder ditt dagliga arbetsredskap effektivt och hur du utnyttjar alla dess funktioner. Fokus på praktiskt arbete med Meggers brytarprovare: EGIL, TM1700 eller TM1800 samt mjukvaran CABA. I kursen som är på två dagar ingår också grundläggande kunskap om brytaren och vilka mätmetoder som bör utföras. Det finns möjlighet att förlänga kursen med en dag praktisk handledning i en av era egna stationer. 

FÖRKUNSKAPER 
Generell förståelse för ingående komponenter i ett elnät. KURSKOD : BRAK I

LÄNGD

2 dagar

INNEHÅLL

Grundläggande kunskap om brytare

Tillgängliga mätmetoder

Kontaktresistans

Tidmätning

Spolströmsmätning

Slaglängd och hastighet 

Praktiska mätningar på mellanspännings- och högspänningsbrytare

Tolkning av resultat