Menu
Support
Kurser och utbildningar
Kurs IEC 61850 för reläskyddsprovare

Kurs IEC 61850 för reläskyddsprovare

BESKRIVNING Kursen ger en introduktion till IEC 61850, med teori och mer praktiska moment. Både teori och praktik är utformat och inriktat för att passa dej som idag arbetar med provning av reläskydd. 

Kurskod RELA III

FÖRKUNSKAPER 
Inga särskilda förkunskaper krävs, detta är en grundkurs.

 LÄNGD

2 dagar

INNEHÅLL

Syfte och bakgrund till standarden IEC 61850 

Vad stations- och processbus är och när de används

GOOSE-meddelanden

Sampled values-meddelanden (9-2) 

Exempel på praktisk användning i en station