Menu
Support
Kurser och utbildningar
Kurs: Introduktion IEC61850 för reläskyddsprovare

Kurs: Introduktion IEC61850 för reläskyddsprovare

BESKRIVNING

Kursen get en introduktion till IEC 61850, med teori och mer praktiska moment. Både teori och praktik är utformat och inriktat för att passa den som idag arbetar med provning av reläskydd.

FÖRKUNSKAPER

Inga särskilda förkunskaper krävs, detta är en grundkurs.

KURSKOD

RELA3

LÄNGD

2 dagar

DATUM

9-10 februari & 12-13 oktober 2023

INNEHÅLL

  • Syfte och bakgrund till standarden IEC 61850
  • Vad stations- och processbus är och när de används GOOSE-meddelanden
  • Sampled values-meddelanden (9-2)
  • Exempel på praktisk användning i en station

ANMÄLAN OCH PRAKTISK INFO