Menu
Support
Kurser och utbildningar
Kurs Reläprovning II

Kurs Reläprovning II

BESKRIVNING 
Kursen är en fortsättning av vår grundkurs I, där något mer avancerade skyddsfunktioner behandlas. 

I övningarna används Meggers utrustning för reläskyddsprovning och några vanliga reläskyddstyper från stora tillverkare (t.ex. ABB, Siemens, Schneider). 

Kurskod RELA II 

FÖRKUNSKAPER 
Kurs: RELA1 eller motsvarande grundkunskaper

LÄNGD

1 dag 

INNEHÅLL

Skyddsteori Riktade skyddsfunktioner Impedansbaserade skyddsfunktioner

Praktisk övning

Meggers reläskyddsprovare av typ SVERKER 700 och 900 

Riktad överström och jordfel

Under-/överspänning och frekvensskydd

Obalanserad överström

Distansskydd för transmissionsledningar