Menu
Support
Kurser och utbildningar
Kurs Reläprovning II

Kurs Reläprovning II

Lär dig göra underhållsmätningar och provning av reläskydd

 

Elnätets skyddssystem bevakar stora värden och reläskydden utgör där en viktig länk. De måste vara pålitliga och kontrolleras regelbundet.Kurs_rela_Sverker del 2

Vid dessa prov kontrollerar man att skyddet arbetar enligt sina inställningar. Utav hjälp med en provutrustning matas skyddet med provstorheter som motsvarar olika fel- och driftsfall. Funktionsgränser söks genom att de inmatade storheterna gradvis ändras.

Snabb och selektiv felbortkoppling kräver också att skyddets funktionstid är korrekt. Den mäts genom att provstorheter som väl överstiger funktionsgränsen matas till skyddet samtidigt som man mäter tiden tills skyddet löser ut.

 

KURSINNEHÅLL:

I denna grundkurs får du en översikt av principerna för enkla reläskydd och praktisk övning i provning av dessa skydd. Grundkursen ger möjlighet att  gå fortsättningskursen  RELA II där något mer avancerade skyddsfunktioner behandlas. I övningarna används Meggers utrustning för reläskyddsprovning och några vanliga reläskyddstyper från stora tillverkare (t.ex. ABB, Siemens, Schneider). 

KURSLÄNGD:

1-dagskurs

FÖRKUNSKAPER:

Grundkurs: RELA1 eller motsvarande grundkunskaper.

KURSKOD:

UU-00400. RELA2

KURSDATUM:

10 mars 2020

10 november 2020

INNEHÅLL

 • Skyddsteori Riktade skyddsfunktioner Impedansbaserade skyddsfunktioner
 • Praktisk övning
 • Meggers reläskyddsprovare av typ SVERKER 700 och 900 
 • Riktad överström och jordfel
 • Under-/överspänning och frekvensskydd
 • Obalanserad överström
 • Distansskydd för transmissionsledningar 

KURSAVGIFT: 

5 280 kr. (Priset avser per kurs och person, exkl moms). Kursavgiften inkluderar lunch samt enklare fika i form av kaffe, frukt och liknande.

KURSINTYG:

Efter avslutad kurs delas det ut kursintyg/diplom.

ANMÄLAN/REGISTRERING

 • Kontakta din säljkontakt eller registrera din anmälan per e-post till: seinfo@megger.com (Ange namn på alla deltagare du vill anmäla, kurskod och datum).

 • Sista anmälningsdag är fyra veckor innan kursstart.

 • Slutlig bekräftelse skickas ut cirka tre veckor innan kursstart.

 • Antal platser är begränsat och vi förbehåller oss även rätten att ställa in eller flytta kursen om antal anmälda är för lågt

AVBOKNING/BYTE AV DELTAGARE

 • Kursen kan fritt avbokas fram till den slutligt har bekräftats av oss, dvs ca tre veckor innan kursstart. Därefter endast ombokas till ett senare kurstillfälle.

 • Det är fritt att byta en kursdeltagare till en annan inom samma företag.

 • Vi reserverar rätten att ställa in en planerad kurs vid händelser som står utanför vår möjlighet att påverka. I ett sådan, osannolikt, fall återbetalas kursavgiften men inga ytterligare kostnader kan ersättas.

ADRESS UTBILDNINGSLOKAL

Utbildningen äger rum vid Meggers anläggning i Danderyd på Rinkebygen 19, ca 15 minuters bilväg norr om Stockholm och nära de rekommenderade hotellen.

BOENDEFÖRSLAG

 

ÖVRIGT PRAKTISKT

 • Vi rekommenderar vanliga kläder för att bekvämt kunna hantera mätutrustning och mätobjekt.

 • Ingen särskild skyddsutrustning krävs. Vissa moment kan utföras på provobjekt utomhus (t.ex. transformatorprovning), våra provobjekt är dock isolerade och ingår inte i spänningsatta ställverk.

 • Kursavgiften inkluderar lunch samt enklare fika i form av kaffe, the, frukt och liknande

 • I kurslokalen finns gratis wifi.