Menu
Support
Kurser och utbildningar
Kurs: Batteriprovning

Kurs: Batteriprovning

 

BESKRIVNING

Provning av stationära batterier i ställverk är viktigt. Det är tillämpligt i ett flertal olika applikationsområden. Stationära batterier för reservkraft förekommer exempelvis inom telekom, datorhallar och järnvägsindustri. Denna kurs innehåller grundläggande batteriteori och handhavande av Meggers mätutrustningar för batteriunderhåll.

FÖRKUNSKAPER

Viss kunskap om hur elnätet är uppbyggt samt förstående för grundläggande ellära.

KURSKOD

BATT1

LÄNGD

1 dag

DATUM

6 februari och 9 oktober 2023

INNEHÅLL

  • Definitioner och grundläggande teori för batterier
  • Testmetoder och relevanta standarder
  • Praktiskt testutförande
  • Praktiska råd/tips om uppkoppling för bästa resultat
  • Urladdningsprov, användning av TORKEL
  • Övriga prov, användning BVM och BITE
  • Tolkning av resultat

ANMÄLAN OCH PRAKTISK INFO