Menu

Batteriprovning

 • Är det möjligt att utföra ett urladdningsprov på ett batteri medan det används?

  Ja, förutsatt att rätt provutrustning används.
  Megger har exempelvis provutrustning som automatiskt känner av och reglerar urladdningsströmmen även när batterierna är i drift. De flesta användare väljer att utföra ett 80 % urladdningsprov om batteriet fortfarande används för att kunna säkerställa att det fortfarande finns reservkraft kvar vid provets slut.

 • Det är vanligtvis enkelt att mäta flytspänningen i celler, men hur användbara är resultaten av denna mätning?

  Mätningar av flytspänningen är i praktiken av begränsat värde. De kan användas för att bekräfta att laddaren fungerar, men de ger ingen information alls om batteriernas hälsostatus. Mätning av en cells flytspänning visar också om den (inte) är fulladdad eller inte, men det är viktigt att komma ihåg att bara för att en cell är fulladdad innebär det inte att den levererar full kapacitet. Det är inte ovanligt för ett batteri som är nära haveri att ha en flytspänning inom godkända gränser. En låg flytspänning kan betyda att det finns en kortslutning i cellen. I ett blybatteri bör detta misstänkas om flytspänningen är 2,06 V eller lägre, förutsatt att laddaren är inställd på 2,17 V per cell. I andra fall kan en cell flyta vid en betydligt högre spänning än genomsnittet. Detta kan bero på att cellen med den höga flytspänningen kompenserar för en svagare cell som flyter lägre. Det är också möjligt för en cell att flyta högt för att kompensera för flera celler som flyter lite lägre, eftersom att alla cellers totala flytspänning alltid måste vara lika med laddarens inställning.

 • Hur används Battery Voltage Monitor (BVM)?

  BVM står för ”Battery Voltage Monitor” och används för att monitorera cellspänningar/blockspänningar under ett batteritest företrädesvis vid ett urladdningsprov med batteritestsystemet: Torkel 900-serien. 

  BVM systemet kan även användas för monitorering utan urladdning från Torkel-utrustning. Då kan istället den stationära lasten utnyttjas.

   

 • Hur kan jag förutse när jag behöver byta en cell?

  Även om förhållandet mellan batterikapacitet och impedans inte är matematiskt perfekt är en ökning av impedansen ett utmärkt tecken på batteriets hälsa. Megger har fastställt att för blybatterier betyder en 20 % stor ökning av impedansen ofta att batterikapaciteten har minskat till omkring 80 % av dess ursprungliga värde. För ventilreglerade (VRLA) batterier  (sk underhållsfria) ligger motsvarande impedansökning närmare 50 %. När dessa siffror uppnås är ett cellbyte vanligtvis nödvändigt.

 • Hur ofta bör batteriimpedansen provas?

  Hur ofta impedansen bör provas beror på batteritypen, platsförhållandena samt tidigare underhållsmetoder. IEEE 11888-standarden för ventilreglerade (VRLA)batterier rekommenderar exempelvis att en grundläggande impedansmätning görs sex månader efter att batteriet tagits i bruk och att vidare impedansmätningar därefter utförs varje kvartal. För NiCd- och blybatterier rekommenderar Megger impedanprover varje halvår. Impedansmätningar bör också utföras innan varje kapacitetsprov.

 • Hur viktigt är motståndet i förbindningarna mellan celler?

  Av erfarenhet vet vi att lösa kontakter mellan celler som hettas upp och smälter står för fler batterihaverier än skadade celler. Detta är ett särskilt stort problem med blybatterier som ofta cyklas eftersom den negativa terminalen kan kallflyta och därmed förlora kontakt. Det är därför mycket viktigt att man kontrollerar förbindningen mellan cellerna. Det är dock viktigt att följa rätt provsekvens när man arbetar med batterier med dubblerade poler och att säkerställa att instrumentet använder en mätmetod som ger giltiga resultat i just detta fall.

 • När bör jag sluta byta celler och helt enkelt byta ut hela batteriet?

  I korta strängar (färre än 40 celler) bör hela batteriet bytas ut när mellan tre och fem celler har bytts ut. Med längre strängar bör ett byte ske när fler än 10 % av cellerna har bytts ut.

 • Skadar kapacitetsprover mitt batteri?

  Batterisystem är designade att tillhandahålla reservkraft vid strömavbrott. Då ett urladdningsprov bara är ett simulerat strömavbrott finns det ingen risk för skada på batteriet. Batterier kan ofta laddas ur helt (d.v.s. laddas ur till tillverkarens urladdningsspänning) mellan 100 och 1 000 gånger, beroende på batteritypen. Att använda några av dessa urladdningscykler till kapacitetsprover ger en obetydlig påverkan på batteriets totala livslängd. Urladdningsprover bör dock inte utföras oftare än det som rekommenderas av relevanta standarder.

 • Var hittar jag mer information om batteriprovning?

  Du hittar mer material under våra supportsidor.

  Hämta vår batteriprovguide (på engelska) eller läs någon av våra tekniska rapporter för att få mer information.