Menu
Support
Vanliga frågor och svar
Transformatorprovning

Transformatorprovning

 • Efter nya rapporter från Europa och Nordamerika om ett antal explosioner av strömtransformatorer på i högspänningsstationer som orsakats av fuktintrång vill mitt företag kontrollera strömtransformatorernas tillstånd på våra egna stationer, de flesta av oljefylld typ. Vilket är det bästa och minst störande sättet att göra detta på?

  Det traditionella svaret är att samla in olja från transformatorerna och avgöra fukthetsgraden i den insamlade oljan antingen genom gasanalys eller genom Karl Fischer-titreringsmetoden. Detta tillvägagångssätt har dock några brister. En är att oljeinnehållet i en typisk högspänningsströmtransformator är lågt, vilket innebär att upprepad insamling för att övervaka fuktintrånget i strömtransformatorn under en tidsperiod inte är hållbart.

  En annan begränsning är att gas analys och Karl Fischer-proverna avgör fuktinnehållet i oljan men är inte tillförlitliga när det gäller att tillhandahålla korrekt information om fuktinnehållet i den täta isoleringen (vanligtvis papper) i strömtransformatorn vilket ofta visar sig i värmeläckage som kan få en katastrofal utgång. Ett bättre alternativ för att avgöra fuktinnehållet i strömtransformatorer är att använda DFR prov(dielektrisk frekvensrespons).

 • Finns det provutrustning för att utföra DFR mätningar?

  Även om DFR- prov är en relativt ny teknik finns det lättanvänd provutrustning att tillgå. Ett passande exempel är det bärbara IDAX300-provutrustning från Megger.

  Detta utför DFR-prov på vanliga strömtransformatorer och samlar automatiskt in provdata med hjälp av algoritmer som programmerats in i förväg. Det är även konfigurerbart efter kundens önskemål för att möta alla provkrav.

 • Hur fungerar ett DFR-prov?

  DFR provet fungerar ungefär som det traditionella tan δ-provet. (tan-Delta)
  Den stora skillnaden är att traditionella tan δ-mätningar endast utförs vid effektfrekvens medan man vid FDS-mätningar använder en mätsignal som täcker många olika frekvenser, vanligtvis från en millihertz eller liknande upp till omkring en kilohertz. Genom att registrera strömtransformatorns svar på denna mätsignal under de täckta frekvenserna och genom att analysera resultaten är det möjligt att tillförlitligt uppskatta procentandelen fukt i den täta isoleringen.

  Ingen insamling av olja krävs följaktligen av denna metod, så den är inte bara mer bekväm utan innebär också att provet kan utföras regelbundet utan risk för att oljevolymen i transformatorn sjunker.