Menu

FRAX99, Frax101 and Frax150

Sweep Frequency Response Analyzers

Frax 150
Produktdokument
  • Uppfyller internationella standarder för SFRA mätningar
  • Avancerad analys och beslutsstöd inbyggt i mjukvaran
  • Import data från andra FRA provuppsättningar
  • Trådlös kommunikation (FRAX 101)
  • Kontinuitetskontroll av jordanslutningar

FRAX serie av svepfrekvens-respons-analysatorer (SFRA) detekterar mekaniska och elektriska förändringar av kärnan och lindningsam-mansätttningen i krafttransformatorer. Större allmännyttiga företag och serviceföretag har använt FRA metoden sedan mer än ett de-cennium och metoden  tas upp i internationella normer. Mätningen är enkel att utföra och kommer att fånga ett unikt “fingeravtryck” av transformatorn. Mätresultatet jämförs med en referensfingerav-tryck och ger ett direkt svar om de mekaniska delarna hos transfor-matorn är oförändrade eller inte. Avvikelser indikerar geometriska och / eller elektriska förändringar i transformatorn.

Frax
Frax 2.5 Software
FRAX-2-5-v2379.zip
60,7 MB | 19-11-19