Menu

SDRM202

SDRM202 - SDRM202 - Tillbehör till TM1800, TM1700 och EGIL för statisk och dynamisk resistansmätning

  • Gör det möjligt att mäta resistansen på brytare
  • Liten och lätt
  • Flera operationer kan göras med korta väntetider

SDRM202 är ett tillbehör till TM1800, TM1700 och EGIL.

SDRM202 är avsedd att användas för både statiska och dynamiska resistansmätningar (SRM och DRM) på högspänningsbrytare eller andra lågresistiva enheter. Den används tillsammans med TM1800, TM1700 eller EGIL och mäter strömmen och också spänningsfallet över brytarens kontakter. Mätenheten kan på så sätt beräkna resistansen som en funktion av tiden.