Menu

TM1800

TM1800 - TM1800 Brytaranalysatorsystem

  • Fristående funktionalitet - ett instrument för all brytarprovning 
  • Utbyggbart modulärt koncept
  • Säkrare provning - DualGround ™, mätning på brytare med båda sidor jordade
  • Designad för off-line och on-line mätning
  • Utgångar för varningssignal och DRM
  •  Robust och tillförlitlig för fältbruk

 

TM1800 är en instrumentplattform för brytarunderhåll byggd på 20-års erfarenheter av mer än 4000 levererade brytaranalysatorer. Den modulära uppbygganden ger möjlighet att konfigurera TM1800 för mätningar på samtliga kända typer av brytare i drift på världsmarknaden.

CABA Win

CABA Win is applicable for use together with the Circuit breaker analysers:

  • EGIL
  • TM1700
  • TM1800
  • TM1600 (obsolete)

CABA Win local can only be used with TM1700 and TM1800 circuit breaker analysers.

CABA Local - version R06D

Please follow the installation instructions contained within.

CABA Win version R06E

Please follow the installation instructions contained within.

CABAWIN_R06E_3515_402.zip
107,2 MB | 31-01-23