Menu

TRAX280, TRAX220 och TRAX219

Multifunktionsinstrument för transformator- och ställverksprovning

  • Ersätter behov av flera separata mätinstrument 
  • Effektivt och tidsbesparande system 
  • Användarvänligt gränssnitt minskar behovet av användarutbildning
  • Bärbara och kompakta systemkomponenter för enkel frakt
  • Noggranna och pålitliga "State of art" mätmetoder för avancerad diagnostik 
  • Maximal säkerhet för användaren

 

TRAX är ett komplett bärbart multifunktionsinstrument för provning på transformatorer och andra ställverkskomponenter.

TRAX Transformator och Substation Test System är inte bara ett mulitfunkionsinstrument med flera funktioner, utan består av fler intelligenta inbyggda instrumentappar. De smarta apparna underlättar att snabbt och enkelt utföra ett stort antal olika mätningar. Varje app genomför en specifik provfunktion, till exempel, lindningsresistansmätning och konfigurerar automatiskt instrumentet för detta prov. Jämfört med konventionella mätintstrument sparar TRAX in tid vid provtillfället samt är effektivare att arbeta med.

Till TRAX testsystem finns ett stort urval av kablar och tillbehör för ännu mer flexibilitet, vilket gör TRAX ett effektivt och tidsbesparande system för alla användare i världen.

{^youtubevideo|(width)480|(height)295|(rel)True|(autoplay)False|(fs)True|(url)http://www.youtube.com/watch?v=foHwNggHvPo|(loop)False^}

Produktdokument
Produktblad
Data sheet - TRAX accessory TDX120
Produktblad
Datablad - TRAX accessory TSX Switchbox
Produktblad
Datablad - TRAX280, TRAX220 ochTRAX219
Användarmanual
User guide - TRAX accessory TDX120
Användarmanual
User guide - TRAX accessory TSX300 Switchbox
Användarmanual
User guide - TRAX280, TRAX220 and TRAX219