Menu

SVERKER900

SVERKER900 - Trefas reläprovare

  • Provningsingenjörens verktygslåda för en och trefas-provning av skyddsreläer
  • Tre strömmar och fyra spänningar med galvaniskt skilda utgångar
  • Manuell provning utan behov av dator
  • Robust och pålitlig för fältanvändning
  • Klarar 900 V och 105 A i enfasläge
  • Sekundär- och primärprovning möjlig

SVERKER 900 är teknikerns ultimata verktygslåda eftersom den är lika enkel och intuitiv att använda som tidigare SVERKER modeller samtidigt som den möter det ökade behovet av trefasprovning i mellanspänningsanläggningar, vindkraftparker och industrier. LCD-pekskärmen på panelen är överskådlig och enkel att använda i fält, utan behov av någon dator. Instrumentet har en kraftfull kombination av ström- och spänningskällor vilket möjliggör provning av i princip alla typer av reläer.

SVERKER 900 har konstruerats i huvudsak för manuell en- och trefas sekundärprovning av skyddsutrustning. Instrumentet kan dessutom användas för olika typer av primärprovning, eftersom ström- och spänningskällorna kan serie- och/eller parallellkopplas för att generera upp till 105 A AC eller 900 V AC. Samtliga tre ström- och fyra spänningskällor kan justeras individuellt med avseende på amplitud, fasvinkel och frekvens. Den fjärde spänningskällan kan användas för att mata hjälpspänning till reläskyddet eller för provning av reläer som kräver en referensspänning.

 

 

Användarbeskrivning
Teknisk guide
Current transformer testing with SVERKER900
Teknisk guide
SVERKER900 - Testing negative sequence overcurrent protection
Teknisk guide
SVERKER900 - Testing ABB Trip Circuit Supervision relay
Teknisk guide
SVERKER900 - Testing directional earth fault
Teknisk guide
SVERKER900 - Testing impedance based protection
Teknisk guide
SVERKER900 - Testing-ROCOF-protection
Teknisk guide
SVERKER900 Demo Testing
Teknisk guide
Testing self-powered relays with SVERKER900
SVERKER
2.14 release notes
Release-note-v-2-17-SVERKER-900.pdf
230,1 KB | 18-08-23
SVERKER Viewer
SverkerViewerSetup_200526_2-14_1-1-7451-22874.zip
11,0 MB | 18-08-23
SVERKER900 Software
F1-7_Release_F1-8_220920_2-17-8298-21990.zip
4,0 MB | 18-08-23