Menu

VIDAR

VIDAR - VIDAR Vakuumprovare

  • Prüft die Integrität von Vakuumschaltkammern schnell, sicher, einfach 
  • Auswahl zwischen fünf Prüfspannungen
  • Prüfung nach ANSI/IEEE / DC-Standard
  • Einfache Handhabung in der täglichen Praxis

VIDAR kontrollerar att vakuumflaskan är intakt genom att utnyttja det kända förhållandet mellan överslagsspänningen och undertrycket. Man lägger en lämplig provspänning, likspänning, på brytaren och får ett snabbt besked. Användandet av likspänning (DC) är välbeprövat sedan många år.

Användarbeskrivning
Teknisk guide
DC test of vacuum integrity in MV switchgear