Menu

YMER

YMER - Jordningsprovare

Ymer är utrustad med en strömkälla som är omkopplingsbar och kan ge 0 – 25 V 20 A eller 0 – 50 V 10 A dessutom så finns det en ingång för strömtång.

  •   Enkelt mätförfarande
  •   Hänsyn tas till jordfelströmmens samtliga returvägar.
  •   Mätningen kan göras samtidigt med andra arbeten i kabelnätet.
  •   Robust och tålig.

Provutrustningen YMER är avsedd att användas för kontroll av jordfelströmmens returkrets i kabelnät.